#10 Sękacz

Sękacza znają już chyba wszyscy. Nazwę zawdzięcza wyglądowi przypominającemu pień drzewa, który uzyskuje się dzięki metodzie wypieku na obracanym rożnie. O jego pochodzeniu można znaleźć różne historie, na Podlasiu przyjmuje się, że wypiek ten przywędrował do Polski z kuchni litewskiej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Write A Comment