Obszar bezwizowego ruchu na Białorusi obejmuje nie tylko Grodno, ale również białoruską część Kanału Augustowskiego. Zobaczyć tam możemy trzy śluzy – my byliśmy nad dwoma. Najdalej od granicy z Polską znajduje się śluza Niemnowo, najbliżej – Dąbrówka.

Aby się dostać do obu śluz najprościej jest pojechać drogą w kierunki wsi Racicze, Świąck i Sopoćkinie. Następnie przejechać mostem na drugą stronę kanału i jadąc wzdłuż jego północnego brzegu na wschód dojedziecie do śluzy Dąbrówka, na zachód – do śluzy Niemnowo. Można również wybrać dojazd mniejszymi drogami od strony południowego brzegu i zacząć od śluzy Niemnowo, tak jak zrobiliśmy to my. Dojazd zajmuje znacznie więcej czasu, trzeba śledzić mapę ponieważ kierunkowskazy pojawiają się dopiero bliżej śluzy, ale jest to również okazja do przyjrzenia się wiejskiemu życiu na Białorusi.

2 komentarze

Write A Comment